Abonime DigitAlb Online
Zgjidhni nje nga menyrat me te cilen do te kryeni pagesen.

1.
Zgjidhni ne qofte se do te paguani ne Lek (L)2.
Zgjidhni ne qofte se do te paguani ne Euro (€)